Go to Top

Kontakt

INVISTA Dom Maklerski S.A.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

tel. +48 22 647 50 70
fax. +48 22 403 52 35
email: biuro@invistadm.pl

NIP: 1070006505
Regon: 140846317
KRS: 0000274431
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 7.716.000 zł.

Invista Dom Maklerski S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego numer decyzji KNF: DFL/4020/27/18/07/I/72/1/2007.